وان و جکوزی ریتون مدل پارامیسنام مدل: پارامیس Paramis
در ابعاد: 150x70x60